Ga naar de inhoud

Buurtbemiddeling

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij een burenruzie waar buren zelf niet uitkomen schakelt de coördinator buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats en kost u geen geld. Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil tonen om problemen op te lossen.

Buurtbemiddeling is bedoeld voor ergernissen, conflicten en ruzies bij buren en buurtgenoten over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, overhangende boomtakken, erfafscheidingen, parkeerproblemen enzovoort.

Buurtbemiddeling is niet bedoeld voor conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daarvoor kunt u terecht bij andere hulpinstanties.