Ga naar de inhoud

Carbidschieten

Om carbid te mogen schieten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

   

 • de gebruikte melkbus (en/of andere voorwerpen) mag een inhoud hebben van maximaal 50 liter
 • u schiet niet in de richting van de dichtstbijzijnde huizen
 • het vrijschootsveld is minimaal 75 meter
 • in het schootsveld liggen geen openbare wegen of paden
 • de locatie ligt minimaal 75 meter van woningen
 • de locatie ligt minimaal 300 meter van zorginstellingen als ziekenhuizen en verzorgingshuizen
 • de locatie ligt minimaal 300 meter van voorzieningen die dieren houden
 • de eigenaar van het terrein moet schriftelijk toestemming hebben gegeven
 •  

Meer informatie vindt u in de Algemene plaatselijke verordening.

Wanneer melden?

Omdat we als gemeente ook verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat u aan ons meldt waar u carbid wilt schieten. Gemeente en politie houden hier samen toezicht op.

U hebt een meldingsplicht als:

   

 • het carbidschieten plaatsvindt op wisselende locaties
 • het carbidschieten nog geen drie jaar aaneengesloten heeft plaatsgevonden op dezelfde plaats
 • u in voorgaande jaren niet aan de regels hebt voldaan.
 •  

U vindt het meldingsformulier onder het tabblad 'Formulieren'.