Ga naar de inhoud

Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.