Ga naar de inhoud

Op straat of aan de deur verkopen

Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen standplaats nodig. U heeft wel toestemming nodig. Vraag om toestemming als u bijvoorbeeld ijs, bloemen of broodjes wilt verkopen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw koopwaar de straat op gaat.