Ga naar de inhoud

Verkeerd huisnummer melden

De voorwaarden om een wijziging van een adres of huisnummer in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan te vragen zijn:

     

  • De gemeente heeft een bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend.
  • De gemeente heeft vastgesteld dat er een vergissing is gemaakt.
  •