Ga naar de inhoud

Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens

Zo legt u een verklaring over uw persoonsgegevens af:

     

  • U gaat naar de gemeente.
  • U neemt al uw officiële documenten mee, zoals een paspoort of rijbewijs.
  • U legt de eed of belofte af. De verklaring wordt schriftelijk vastgesteld en door u ondertekend.
  •