Ga naar de inhoud

Watervergunning aanvragen

U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

  • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt
  • grondwater wilt oppompen en daarna gebruiken
  • een sloot moet leegpompen

Veel kleinere activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.

Bij de watervergunning zijn 2 procedures. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen geldt de gewone procedure.

Als u wilt weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, dan kunt u de vergunningcheck doen bij Omgevingsloket online.