Ga naar de inhoud

Wegenverkeerswet, ontheffing

De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de Wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen moet zich hieraan houden.

In deze productencatalogus zijn meer bekende ontheffingen op deze regels apart opgenomen, zoals bijvoorbeeld de parkeerontheffing voor de blauwe zone in Borger. Bij de gemeente kunt u voor andere ontheffingen (meestal tijdelijk) een verzoek indienen. Bijvoorbeeld voor het laden en lossen in een straat die is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Voor niet-gemeentelijke wegen dient u zich tot de betreffende wegbeheerder (provincie, rijk) te wenden.