Ga naar de inhoud

Zelf een trouwlocatie kiezen

   

 • De locatie bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Borger-Odoorn.
 • De locatie is in of rond een gebouw. Huwelijken mogen in de openlucht voltrokken worden, mits de ceremonie plaatsvindt op het perceel van een gebouw. Indien bijvoorbeeld weersomstandigheden dit vragen, moet uitgeweken kunnen worden naar een overdekte ruimte.
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
 • Er dient een duidelijk onderscheid te zijn tussen Kerk en Staat. Dit betekent dat het burgerlijk huwelijk voltrokken moet zijn voordat de kerkelijke inzegening plaatsvindt.
 • De locatie moet veilig zijn. De veiligheid van alle aanwezigen en de omgeving moet voldoende gegarandeerd zijn. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder van de locatie.
 • De locatie dient voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn. Denk hierbij ook aan de toegankelijkheid voor mindervaliden.
 • Op de locatie geldt rondom de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie een algeheel rookverbod.
 • Voor de inrichting en aankleding van de locatie zijn de partners verantwoordelijk, in overleg met de eigenaar / beheerder. In ieder geval dienen er een tafel en stoelen aanwezig te zijn. De ruimte moet voldoende verlicht zijn. Ook moet de ambtenaar in staat worden gesteld een toespraak voor te lezen. Denk bijvoorbeeld voor de verstaanbaarheid aan een microfoon.
 • De locatie dient te beschikken over toegankelijke sanitaire voorzieningen.
 • In het gebouw moet een ruimte zijn voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand waar hij of zij zich kan omkleden en voorbereiden.
 • Tijdens de plechtigheid is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. Als de partners kiezen voor een ‘eigen’ ambtenaar van de burgerlijke stand, zal hierbij tevens een ambtenaar van de gemeente aanwezig zijn.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor problemen die zich voor kunnen doen ten aanzien van parkeerfaciliteiten en toegankelijkheid van het pand.
 •