Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.