Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.