Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Ongewoon voorval melden

U meldt het ongewone voorval als:

   

 • er milieuschade is of kan ontstaan en:

    

  • de gemeente u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
  • u bij de gemeente eerder een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf
  •  

 •