Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen

U neemt het volgende mee:

•Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel paspoorten als identiteitskaarten). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen. Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee.

•1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen).

•Als uw reisdocument weg is: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Lees ook de informatie bij 'paspoort of identiteitskaart, verloren'.

•Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

•moet een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren.

•moet degene die het gezag heeft schriftelijke toestemming geven (dit zijn meestal de ouders). Hiervoor wordt een formulier ingevuld en ondertekend. Neem ook de geldige identiteitsbewijzen van de gezaghouder(s)mee.

De gemeente maakt bij uw aanvraag voor een paspoort een scan van uw vingerafdrukken.