Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Sociale werkvoorziening

Voor een indicatiestelling gelden onder andere de volgende voorwaarden:

     

  • U hoort bij de doelgroep voor de sociale werkvoorziening.
  • U heeft een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.
  • UWV beslist over uw aanvraag en over de duur van uw werkzaamheden.
  •