Ga naar de inhoud

Producten en diensten

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde en/of belastingaanslag? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0591. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan passen wij deze zonder bijkomende kosten voor u aan. Komen we hier samen niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet alsnog formeel schriftelijk bezwaar indienen.