Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Afvalstoffenheffing betalen

Voor de inzameling en verwerking van afval betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente. U ontvangt hiervoor elk kwartaal een aanslag. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing.

Voor de inzameling van het huisvuil maakt de gemeente gebruik van een weegsysteem, het Diftarsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven.Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft. Het vastrechtdeel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken, ongeacht het aantal kilogrammen afval dat wordt ingezameld. Deze kosten worden verdeeld over alle huishoudens in de gemeente. Voor dit deel van de afvalstoffenheffing maakt het niet uit of u ook echt containers aan de weg zet.

Het variabele deel van het tarief vormt het hart van het Diftarsysteem. Dit deel bestaat vooral uit de verwerkingskosten. Hierop heeft u zelf invloed door het afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van het aangeboden afval, dat tijdens het legen van de container wordt gewogen.

Ten slotte betaalt u een bedrag voor elke keer dat de grijze container geleegd wordt.