Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Avondwinkel openen

De gemeente stelt regels vast over de tijden waarop winkels open mogen zijn. Bent u winkelier en wilt u uw zaak buiten de normale openingstijden openen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u een avondwinkel wilt beginnen.

Binnen de gemeente Borger-Odoorn geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 06:00 tot 22:00 uur. Onder feestdagen worden dan verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.

Daarnaast geldt dat voor werk-, zon- en feestdagen gedurende de periode van 22:00 uur tot 06.00 uur een vrijstelling kan worden verleend voor zover dit betrekking heeft op een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard en het uitstallen van goederen.