Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

U kunt bezwaar maken tegen de aan u aangeboden betalingsregeling. Dit moet u binnen 10 dagen, schriftelijk (in briefvorm), doen.