Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bezwaarschrift indienen

Soms nemen wij een beslissing waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als wij uw aanvraag voor een vergunning afwijst. U kunt dan bezwaar maken. Dit kan online. 

Nadat de brief met het besluit naar u is verzonden heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift op te sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeesters en wethouders. 

Ondanks dat u bezwaar maakt, geldt ons besluit nog wel. Wilt u dat ons besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dan kunt u een 'verzoek om voorlopige voorziening' indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter het met u eens is, en uw verzoek dus toekent, wordt het besluit opgeschort.

Vragen of meer informatie

Als u niet zeker weet of u een bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt overleggen over een oplossing voor uw probleem, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Ook voor opmerkingen, vragen of meer informatie kunt u daar terecht.