Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld, als de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst.
Het bezwaarschrift moet u indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld burgemeester en wethouders). In het besluit van de gemeente kunt u altijd lezen wie het besluit heeft genomen.