Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bijstand voor jongeren aanvragen

 Wanneer u tussen de 18 en 27 jaar bent en te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U heeft dan een inkomen, totdat u weer aan het werk gaat of een opleiding volgt.

U vraagt de bijstand aan bij het UWV WERKbedrijf. Daar wordt u ingeschreven als werkzoekende. Het UWV WERKbedrijf kijkt of er werk voor u is, maar van u wordt ook een inspanning verwacht. Zie hiervoor tabblad V'oorwaarden'. Wanneer u niet meteen aan het werk kunt, stuurt het UWV WERKbedrijf uw bijstandsaanvraag door naar Sociale zaken van de gemeente Emmen.   

Sociale zaken bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals spaargeld en auto) onder de bijstandsgrens liggen.