Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bijzondere bijstand aanvragen

Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan verhuiskosten, studiekosten, kosten van kinderopvang, bij een sociaal-medische indicatie een bijdrage in hoge woonkosten en sommige medische kosten.
Of u bijstand krijgt, hangt af uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.