Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Brandveiligheid, advies

De gemeentelijke brandweer geeft adviezen over hoe u het brandveilig gebruik van woningen en openbare inrichtingen kunt verbeteren. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het Beleid Bestaande Bouw. Aan de hand van deze adviezen kunnen bouwwerken en woningen beter worden beveiligd tegen branden en de gevolgen van branden. Bij schadeclaims letten verzekeringsmaatschappijen op de getroffen voorzorgsmaatregelen. Vandaar dat brandweeradviezen van belang zijn voor zowel burgers, bedrijven als instellingen.

Het Bouwbesluit bevat alle technische voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Aan die voorschriften wordt een aanvraag voor een bouwvergunning, onder ander op het gebied van de brandveiligheid, getoetst.

De gemeente heeft op grond van de Woningwet niet de bevoegdheid dergelijke brandveiligheidsvoorschriften in de gemeentelijke bouwverordening te regelen. De gemeentelijke bouwverordening geeft voorschriften over het brandveilig gebruik van gebouwen. De gebruiker moet tijdens de bouw rekening houden met deze voorschriften.