Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

   

 • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U neemt mee:

    

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
  • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte
  •  

 •  

Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

   

 • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:

    

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijzen van de juiste gegevens
  • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige
  •  

 •  

Gaat het bij adoptie om een kind jonger dan 16 jaar? Dan doen de adoptieouders de aanvraag.

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

   

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
 • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.
 •  

Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

   

 • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.
 •  

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.