Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kan de gemeente uw gegevens niet corrigeren? Doe een melding bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.