Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.