Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.