Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvragen

Een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart passagier kost € 182,35. Er is bij een eerste aanvraag in principe altijd een medische keuring noodzakelijk.

Wanneer er geen medische keuring nodig is, kost een gehandicaptenparkeerkaart € 60,00. Informeert u bij het Klantcontactcentrum wanneer een medische keuring noodzakelijk is. (tarieven 2019)