Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Gevaarlijke stoffen vervoeren

In de gemeente Borger-Odoorn is geen route gevaarlijke stoffen aangewezen. Daarvan kan dan ook geen ontheffing verleend worden. Wel geldt dat u, alleen om een bestemming ten behoeve van het laden en lossen te bereiken, binnen de bebouwde kom van onze gemeente mag rijden.

U moet het laden en lossen van vuurwerk in de gemeente Borger-Odoorn wel vooraf melden.