Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Graf hergebruik

Een rechthebbende kan een verzoek indienen voor het ruimen van het stoffelijk overschot na een grafrust van minimaal 10 jaar en het stoffelijk overschot herbegraven onderin hetzelfde graf met als doel het graf opnieuw te gebruiken.

Het risico van uitvoerbaarheid ligt bij de rechthebbende. Indien er onverteerbare resten aanwezig zijn kan het ruimen en herbegraven niet doorgaan. De kosten worden wel in rekening gebracht.

Er dienen nog minimaal 10 jaar grafrechten beschikbaar te zijn op het graf.