Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Een graf (grafrecht) op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het graf dan niet of u levert hiervoor bij de gemeente een afstandsverklaring in.

Is de koper (rechthebbende) van het graf overleden? U kunt de grafrechten overschrijven naar een familielid t/m de derde graad. Gebeurt dit niet, dan vervalt het graf aan de gemeente.