Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen. Dit kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming de grond van de gemeente in te nemen.


Voorwaarden
De voorwaarden zijn onder andere:

  • De grond grenst aan uw tuin of huis.
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte, waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst.
  • U moet na de koop zelf zorgen voor het onderhoud van het stuk groen.
  • Uw plannen met het stuk grond moeten voldoen aan het geldende bestemmingsplan.
  • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen. Het riool mag er niet te dicht bij liggen.