Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Huisverbod

De burgemeester mag iemand bij (dreiging van) huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opleggen. In Drenthe hebben de burgemeesters deze bevoegdheid gemandateerd aan speciale (hulp)Officieren van Justitie van Politie Drenthe.

Heeft u een tijdelijk huisverbod gekregen? Dit betekent dat u al die tijd niet meer in de buurt van uw huis mag komen. U mag ook geen contact opnemen met uw huisgenoten of kinderen. De burgemeester kan ook een huisverbod opleggen als zij weet of een sterk vermoeden heeft dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. De gemeente overlegt dan ook met de organisatie die zich met de kinderen bezighoudt. 

Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode, een tijd om na te denken over wat er aan de hand is. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. Hierdoor zou de situatie niet verder uit de hand moeten lopen. Als degene die uithuisgeplaatst is, hulpverlening accepteert, kan de burgemeester het huisverbod weer intrekken.