Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Inburgeren

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

   

 • een Nederlands paspoort heeft
 • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
 • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
 •  

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

   

 • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
 • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.
 •  

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

   

 • de Nederlandse taal goed spreekt
 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet
 •