Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u al 3 jaar of langer moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau komt u in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Vroeger heette dit langdurigheidstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vrij te besteden extra uitkering naast uw andere inkomsten. Als u uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen kan de individuele inkomenstoeslag worden geweigerd. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u elk jaar een langdurigheidstoeslag aanvragen.