Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U geeft in uw verzoek aan:

     

  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben;
  • welke documenten u wilt bekijken; en
  • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen.
  •  

Een verzoek om informatie dient u schriftelijk in. Verzoeken die via de elektronische weg (per e-mail of fax) binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.