Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

   

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:

    

  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)
  •  

 •  

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

   

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
 •  

De gemeente Borger-Odoorn brengt kosten in rekening voor het verstrekken van kopieën. De tarieven hiervoor vindt u in de algemene legesverordening.