Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Kabels en leidingen aanleggen

 

 

 

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

De gemeentelijke Telecommunciatieverordening is dan ook van toepassing. De toestemming voor overige kabels en leidingen, zoals voor gas, water en electriciteit is privaatrechtelijk van aard. Dat wil zeggen, dat deze toestemming haar grondslag niet vindt in een wet of gemeentelijke verordening, maar op basis van het eigendomsrecht over de grond, waarin de kabels en leidingen worden gelegd.