Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Kabels en leidingen aanleggen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tegen de beslissing op aanvragen om toestemming voor overige kabels en leidingen is geen bezwaar mogelijk op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Wilt u een dergelijke privaatrechtelijke beslissing aanvechten, dan zult u zich moeten wenden tot de burgerlijke rechter als nader overleg met de gemeente u niet tevreden stelt.