Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Klacht of verzoek indienen over verkeer

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn:

  • plateaus
  • parkeerverboden
  • dertigkilometerzones
  • maximumsnelheden