Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Zodra u de eerste aanslag ontvangen hebt, kunt u kwijtschelding aanvragen. Deze aanvraag geldt zowel voor de gemeentelijke belastingen/heffingen als die van uw waterschap. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u automatisch kwijtschelding voor het hele jaar.

Inwoners van Klijndijk, Odoorn en Odoornerveen vallen onder het gebied van Waterschap Vechtstromen, en kunnen een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij GBLT via 088 06 45 555 of www.gblt.nl/kwijtschelding. De overige inwoners van Borger-Odoorn vallen onder Waterschap Hunze & Aa’s, en kunnen voor de aanvraag terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor via 088 7879 000 of www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding/.