Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Zo mag u geen vermogen zoals een bank- of spaartegoed boven een bepaald bedrag hebben (berekend op basis van uw persoonlijke situatie) of andere waardevolle bezittingen (in de vorm van bijvoorbeeld een auto, caravan of boot). Ook de zogenaamde overwaarde van een eigen huis wordt hierbij betrokken. Daarnaast wordt gekeken naar uw betalingscapaciteit. Die wordt berekend aan de hand van uw verwachte inkomsten, minus een aantal uitgaven als een deel van uw woonlasten en ziektekostenverzekering. Met uitzondering van de belastingschuld worden schulden niet in mindering gebracht bij uw inkomensberekening.