Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Melding doen over de openbare ruimte

Via een melding openbare ruimte kunt u ons wijzen op gebreken aan uw straat of in uw woonomgeving. Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen.

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bermen
 • containers
 • groenvoorzieningen
 • ongedierte
 • openbare verlichting
 • pleinen
 • riolering en IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
 • sloten
 • speelplaatsen
 • steenmarters
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersborden, -tekens en -lichten
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • vernielingen
 • viaducten en rotondes
 • voetpaden en fietspaden