Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Omgevingsvergunning voor het aanleggen

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten
  • grond ophogen of afgraven

Het gebied heeft een landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde. U heeft dan een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

Wilt u grond ophogen of afgraven? Mogelijk moet u daar ook een melding voor doen.