Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Mantelzorgers in de gemeente Borger-Odoorn kunnen gebruikmaken van verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Zo komt u in aanmerking voor een jaarlijkse mantelzorgerwaardering, als blijk van waardering. Vraag de mantelzorgwaardering aan bij Welzijnsorganisatie Andes.

Ook voor andere ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Andes. Dit kan gaan over emotionele en praktische ondersteuning, informatie en advies, een luisterend oor of een huisbezoek, respijtzorg (tijdelijke maar volledige overname van uw taken als mantelzorger) of de mogelijkheid tot deelname aan een themabijeenkomst.

Naast Andes kennen wij binnen de gemeente een Contactpunt Mantelzorg (CPM). Deze enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers organiseert jaarlijks activiteiten voor mantelzorgers. Op de website van het CPM vindt u een activiteitenoverzicht

Als u als mantelzorger een vraag hebt over de hulp en ondersteuning aan de dierbare waarvoor u zorgt dan kunt u contact opnemen met het sociaal team.