Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Onroerendezaakbelasting betalen

Als u eigenaar bent van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, winkel of kantoorpand.

Bent u huurder en geen eigenaar van uw huis? Dan hoeft u geen onroerendezaakbelasting te betalen. Voor bedrijfsruimten is dit anders geregeld. Dan moet zowel eigenaars- als gebruiksbelasting worden betaald. Dus als u een bedrijfsruimte huurt, moet u wel ozb betalen.

De gemeente stelt de ozb op 1 januari vast. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. U betaalt alleen ozb voor objecten waarvan u op 1 januari als eigenaar geregistreerd staat. Als uw woning in de loop van het jaar wordt verkocht, zullen de verschuldigde bedragen voor deze belasting worden verrekend tussen de oude en nieuwe eigenaar. Deze verrekening vindt plaats via de notaris waarbij de verkoopakte wordt gepasseerd. Op de eindafrekening van de notaris kunt u controleren of de verrekening heeft plaatsgevonden. De gemeente staat hier volledig buiten.