Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Overtreding van gemeenteregels melden

Wanneer u het vermoeden heeft dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit melden bij de gemeente.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • bodem(vervuiling);
  • lucht(verontreiniging); en
  • geluid (geluidsoverlast).

Nadat uw verzoek is binnengekomen, zal de gemeente kijken of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, kan de gemeente een maatregel (bijvoorbeeld dwangsom) opleggen. Ook kan de gemeente de overtreder dwingen (bestuursdwang) om de milieuregels na te leven. De gemeente kan ook besluiten om de vergunning in te trekken.