Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Reinigingsrechten betalen

U betaalt de gemeente ieder kwartaal een reinigingsheffing. De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het reinigingsrecht is er voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisdienst. Maakt uw onderneming gebruik van deze dienst, dan volgt er ieder kwartaal een aanslag.
Zocht u informatie over de afvalstoffenheffing? Kijk dan bij ‘Afvalstoffenheffing'.