Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Rioolheffing betalen

 

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater; en
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regenwater.

De gemeente stelt de rioolheffing op 1 januari vast. Voor het opleggen van een aanslag rioolheffing is de situatie op 1 januari bepalend. U betaalt alleen rioolheffing voor objecten waarvan u op 1 januari als eigenaar geregistreerd staat. Als uw woning in de loop van het jaar wordt verkocht, zullen de verschuldigde bedragen voor deze belasting worden verrekend tussen de oude en nieuwe eigenaar. Deze verrekening vindt plaats via de notaris waarbij de verkoopakte wordt gepasseerd. Op de eindafrekening van de notaris kunt u controleren of de verrekening heeft plaatsgevonden. De gemeente staat hier buiten. Voor de gemeente geldt alleen de situatie per 1 januari.