Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Rioolklacht melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan is het van belang dat u precies weet waar het zogenaamde ontstoppingsstuk ligt. Normaal gesproken is dat te vinden op de website voor huisaansluitingen riolering. Mocht er voor uw woning geen informatie beschikbaar zijn, dan kunt u het best eerst contact opnemen met de gemeente. Als u het ontstoppingstuk laat opzoeken door een extern bedrijf worden de kosten daarvan nl. niet vergoed. Als u de gemeente belt wordt actie ondernomen door de gemeente zelf en wordt het ontstoppingsputje kostenloos getraceerd of extra aangebracht. Dat wordt dan ook in kaart gebracht en toegevoegd aan de website voor huisaansluitingen.

Bij een storing in de rioolwaterafvoer is dit punt van bijzonder belang. U kunt daar namelijk zien of het probleem op eigen of op gemeentelijk terrein ligt.

  • Als het ontstoppingsstuk vol water staat, zit het probleem in de gemeentelijke riolering. U belt de gemeente en het probleem wordt opgelost.
  • Als er geen of nauwelijks water in het ontstoppingsstuk staat, is uw eigen rioolleiding verstopt. Dit probleem dient u zelf op te lossen, bijvoorbeeld door het bellen van een bedrijf dat is gespecialiseerd in ontstoppingen van rioleringen.
  • Als u een huurwoning heeft kan het zijn dat uw verhuurder een oplossing kan bieden. Informeer daar eerst naar.