Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Urnengraf/-nisuitgifte

Verlenen van rechten voor het plaatsen en geplaatst houden van in totaal drie asbussen: 

   

 • In een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar: € 437,00
 • In een particulier urnengraf voor een periode van 20 jaar: € 874,00
 • In een urnennis c.q. urnengraf voor een periode van 10 jaar: € 700,00
 • In een urnennis c.q. urnengraf voor een periode van 20 jaar: € 1.400,00
 • In een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 10 jaar: € 918,00
 • In een urnennis in een urnenmuur voor een periode van 20 jaar: € 1.836,00
 •  

Verlengen van de rechten voor het plaatsen en geplaatst houden van in totaal drie asbussen:

   

 • Verlengen van het recht van een urnengraf met 10 jaar: € 437,00
 • Verlengen van het recht van een urnengraf met 20 jaar: € 874,00
 • Verlengen van het recht van een urnennis c.q. urnengraf met 10 jaar: € 700,00
 • Verlengen van het recht van een urnennis c.q. urnengraf met 20 jaar: € 1.400,00
 • Verlengen van het recht van een urnennis in een urnenmuur met 10 jaar: € 918,00
 • Verlengen van het recht van een urnennis in een urnenmuur met 20 jaar: € 1.836,00 
 •  

Overschrijven van de rechten

   

 • Overschrijven van een urngraf/-nisrecht: € 15,00
 •  

Bijzetten of verwijderen:

   

 • Voor het bijzetten van een asbus in een particulier graf of particulier urnengraf: € 199,00
 • Voor het bijzetten van een asbus in een urnennis: € 134,00
 • Voor het opgraven of verwijderen van een asbus: € 199,00
 •  

Vergunningen:

   

 • Vergunning voor het plaatsen van een urnenkelder: € 480,00
 • Vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken: € 278,00 
 •  

Toeslagen tarieven urnennissen:

   

 • Aanbrengen van een inscriptie, incl. gedenkplaat urnennis: € 380,00

 • Wijzigen van de tekst op de gedenkplaat bij plaatsing tweede asbus:  € 268,00

 •