Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Iedereen kan vergaderstukken van de gemeenteraad inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de agenda's en de verslagen van de vergaderingen.

U kunt ook een digitaal abonnement nemen op de stukken. Deze ontvangt u dan per e-mail voor elke vergadering van de gemeenteraad. U krijgt dan de agenda voor de komende vergadering en de notulen en besluitenlijsten van de vorige vergadering.